Från FolkWiki

Forum: Ange användarnamn vid FolkWiki-ändringar

Det är bra att ribban är så låg som den är för folk att göra ändringar på FolkWiki. Däremot tror jag att det vore bra att ha som krav att man fyller i ett namn (skulle även kunna vara nickname, så länge inte fältet är tomt). Det verkar vara lätt att konfigurera - se http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/RequireAuthor

/Nils

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Forum/AngeAnv%c3%a4ndarnamnVidFolkWiki-%c3%a4ndringar
Sidan senast ändrad 2012-07-21 16:17