Från FolkWiki

Forum: Länkar till visarkiv.se

När man länkar till en sida eller notbild hos Musikverket (visarkiv.se) måste permalänkar användas, antingen "Permalänk till posten" eller "Permalänk till bilden". Dessa visas längst ner på websidorna.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Forum/L%c3%a4nkarTillVisarkivse
Sidan senast ändrad 2019-05-29 13:14