Från FolkWiki

Forum: Svenska tecken i titeln ger fel i midi-fil?

Det ser ut som att midi-filen för en låt med svenska tecken i titeln inte går att generera. Det blir bra ett felmeddelande vid t.ex. förhandsgranskning om att det inte går att skapa filen och i filnamnet har de svenska tecknen ersatts med frågetecken.

Som exempel har jag Visa fran Kackelbacksmon som just nu har tappat sina prickar för att kunna spela i midi. Om man skriver om titeln till "Visa från Käckelbäcksmon" blir det något knas med midi-genereringen...

Är det så eller har jag missförstått något?

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Forum/SvenskaTeckenITitelnGerFelIMidi-fil
Sidan senast ändrad 2013-11-10 22:01