Från FolkWiki

Grupper: Nyckelharporkestern

Nyckelharporkestern består av sex av Sveriges främsta nyckelharpspelare:

Se deras hemsida.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Grupper/Nyckelharporkestern
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:29