Från FolkWiki

Kategori: Sånger

Denna kategori är automatiskt genererad från alla låtar som har W:- eller w:-fält.

Vissa låtar använder dessa fält för annan text än sångtext, varför alla låtar nedan inte nödvändigtvis är sånger.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Kategori/S%c3%a5nger
Sidan senast ändrad 2011-04-28 21:08