Från FolkWiki

Låttyper: Bleking

Bleking är en polskevariant med ursprung i gränstrakterna mellan Småland och Västergötland. Taktarten är jämn liksom i slängpolskan men taktmetern vacklar ofta mellan 2/4 och 3/4 liksom antalet takter i repriserna. Orsaken till namnet är oklart och det finns ett par möjliga förklaringar som ej har med landskapet Blekinge att göra.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/L%c3%a5ttyper/Bleking
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:30