Från FolkWiki

Låttyper: Bondpolska

Bondpolska är en uppländsk polskevariant.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/L%c3%a5ttyper/Bondpolska
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:30