Från FolkWiki

Låttyper: Hamburska

Hamburska är namnet på en polskevariant som dansas i främst områdena Sörmland, Östergötland, Norra Småland, Västmanland och Närke. Se även Polska

Hämtad från http://www.folkwiki.se/L%c3%a5ttyper/Hamburska
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:30