Från FolkWiki

Låttyper: Slängpolska

Är ett slags polska. Låtar som benämns polo, polonäs, poloness, polski etc. brukar härstamma från spelmansböcker och kategoriseras idag oftast som slängpolska.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/L%c3%a5ttyper/Sl%c3%a4ngpolska
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31