Från FolkWiki

Låttyper: Svingedans

Svingedans är namnet på en polsketyp i som dansas främst i Skåne. Melodierna har ibland även namn som 'runtenom' eller 'körepolska' och dessa melodiformer glider därför ibland i varandra. Dansmässigt finns det åtminstone två former: en lite långsammare med första taktdelen kraftigt accentuerad (svingedans) och en mer flytande mer som rundpolska (rutenom och körepolska). Vissa av melodierna kan spelas på båda sätten.

Videoklipp:
http://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/gds/001/Clip1621.wmv" - Svingedans
http://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/gds/001/Clip1616.wmv" - Runtenom

Hämtad från http://www.folkwiki.se/L%c3%a5ttyper/Svingedans
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31