Från FolkWiki

Låttyper: Totakt-pols

Totakt-pols är en polskevariant med sitt centralområde på Jylland i Danmark. Melodierna har många paralleller bland sönderhoningarna på den lilla ön Fanö vid Jyllands sydvästkust, där dessa dansas än idag och har dansats i obruten tradition där sedan 1700-talet. Dansen där består av en gångtur och polskeomdansning i 3-takt, på samma sätt som polskedans i övriga skandinavien, fast till 2-taktsmusik.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/L%c3%a5ttyper/Totakt-pols
Sidan senast ändrad 2011-06-23 23:45