Från FolkWiki

Lista: Blekinge Spelmansförbund: Killebom juli 2019

Lista
1 Lars Pängs marsch
2 Kungapolskan
3 Karstorpa Lasses polka
4 Luringens engelska
5 Per Thomassons vals
6 Remelins schottis
7 Lönsboda polska
8 Mazurka efter Yngve Persson
9 Sven Johnssons engelska nr 3
10 Olas schottis
11 Axel'schottis
12 Spel-Görans Vals
13 Melevetten
14 Forsenis vals
15 Stums
16 Jontes vals
Extra
Kristina Nilssons vals
Alfred Petterssons engelska

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Lista/18
Sidan senast ändrad 2019-10-13 20:48