Från FolkWiki

Lista: Blekinge Spelmansförbund: Fiol för "återbörjare"

Studiecirkel hösten 2021, ledare Malin Hjulström

Träff 1
Engelska efter Alfred Petersson (SvL, Band 18, nr 298)
Engelska från Hjortsberga
1814

Träff 2
Engelska efter Ola i Skarup (Gossen i gården)
Polska efter Ola Olsson

Träff 3
Schottis efter Ola Olsson
Hå hå den lilla tösen, vals efter Ola Olsson

Träff 4
Kungapolskan
Vevlirepolska (Gotland)

Träff 5
Lilla rolig
Vintervals från Verkadammen

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Lista/20
Sidan senast ändrad 2021-11-30 21:42