Från FolkWiki

Lista: Allspelslåtar Skäralid 2008-05-24

Andra spelmansstämman till minne av storspelmannen Per Joel Berndtsson med familj i natursköna Skäralid (vid nationalparkens entré och Naturrum).

Arrangör: Folkmusikgruppen Klippans Musikkapell.

Allspelslåtar:

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Lista/Skaralid-2008-05-24
Sidan senast ändrad 2011-07-17 15:15