Från FolkWiki

Meta: Abc-informationsfält

Grundläggande fält

Dessa fält anger låtens nummer, titel, taktart, standardnotlängd och tonart. Dessa fält behövs för att Abc-filen ska vara giltig och kunna konverteras till noter och MIDI.

Observera att K-fältet ska anges sist, se nedan!

R-fältet räknas inte som ett grundläggande fält, men bör ändå alltid anges här på wikin, eftersom det gör det betydligt enklare att hitta låten.

Extra information

Dessa fält ger extra information om och underlättar katalogisering av låtar.

Fältens ordning

Man kan ange fälten i vilken ordning som helst, med några undantag:

Detta är för att programmen som genererar noter och MIDI ska veta när en låt börjar och slutar. Det kan gå bra även om man inte följer dessa regler, men då ges inga garantier!

Mer information

Se Abc-specifikationen och speciellt avsnittet Information fields

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Meta/Abc-informationsfalt
Sidan senast ändrad 2011-07-16 22:31