Från FolkWiki

Meta: Artikelförslag - Spelmannen


NY VERSION --------------------------------

Folkwiki – En ny sida med noter på nätet

Det händer mycket på området 'Noter på nätet' nuförtiden. Under hösten sjösattes visarkivets ambitiösa sajt med inskannade notsamlingar och spelmansböcker och nu är det dags för nästa nyhet, nämligen den svenska folkmusiknotwikin folkwiki.se.

Folkwiki är ett projekt med ambitionen att bli en värdefull resurs för svenska folkmusiker, med noter över hela den svenska folkmusikrepertoaren! Folkwiki använder sig av ett notformat som heter abc, som utvecklats av folkmusiker från de brittiska öarna. Formatet gör det möjligt att enkelt skriva noter som vanlig text. Wikin omvandlar sedan denna abc-kod till såväl notbilder som ljudande musik i det s.k. midiformatet. En stor fördel med abc är att formatet är lätt att lära sig, fritt och att det finns åtskilliga bra noteringsverktyg som kan laddas ned gratis. En annan fördel är att formatet är väl lämpat för olika former av dataanalys. Redan idag finns möjlighet att söka efter låtar utifrån fraser och snart kommer denna sökning förhoppningsvis vara tonartsoberoende. Många är väl vi som fått en låt på hjärnan och undrat vad det är för något. Med Folkwiki finns alltså hopp om en lösning på detta irriterande problem! Det finns också instruktioner hur man konverterar noter till abc från andra format och den som inte vill göra detta själv lägga upp sina filer på wikin och låta någon annan göra jobbet.

En viktig skillnad mellan visarkivets webbsidor och Folkwiki är att de förstnämnda syftar till att tillgängliggöra folkmusikens källmaterial medan Folkwiki snarare syftar till att behandla den repertoar som verkligen spelas ute i buskarna. Användarna själva bidrar med noter och eftersom wikin är öppen för alla borde materialet spegla vad som spelas över hela landet. I skrivande stund finns cirka 150 låtar i wikin men förhoppningen är att detta skall växa exponentiellt i takt med att fler användare hittar sajten. Det finns också en förhoppning om att användarna bidrar med stämmor och arrangemang, vilket kan vara till stor nytta för de som gärna spelar stämmor men ännu inte bemästrat konsten att knåpa ihop dem.

Wikin kommer att fortsätta utvecklas och det finns redan många intressanta idéer. Det finns planer på att utveckla funktionalitet som automatiskt jämför olika varianter av låtar och visar dessa som länkar. En annan idé är att göra det möjligt för besökare på sidan att registrera sin repertoar och utifrån det automatiskt skapa ett dokument med de första takterna i varje låt, praktiskt att stoppa i instrumentlådan. Det är också möjligt att skapa sidor med listor över låtar som spelas i olika sammanhang, exempelvis "låtar som lärdes ut på Hovrakursen 2008", eller så kan ett spelmanslag lägga upp en låtlista inför en spelning med länkar till noter på varje låt. Det finns dessutom en önskelista i vilken man kan fylla i låtar som man hoppas att någon vänlig själ noterar och laddar upp.

Initiativtagare till Folkwiki är undertecknad och Erik Ronström. Nils Liberg och Johan Ronström har också bidragit mycket till projektet i senare skede.

Jon Magnusson


INFORUTA 1 -----------------------------

Vad är en wiki? En wiki är en webbsida där användarna är de som bidrar med materialet och vem som helst kan redigera och utveckla innehållet. Wikipedia är den mest kända wikin och har på kort tid blivit ett imponerande uppslagsverk med förvånansvärt hög kvalitet med tanke på de fria formerna.


INFORUTA 2 -----------------------------

Vad är abc? Abc skrivs antingen med hjälp av ett vanligt textredigeringsprogram eller med speciella abc-program som underlättar notskrivandet. Bokstäver anger tonhöjd och en siffra anger tonens längd. Första takterna i Äppelbo gånglåt kan skrivas:

Abc: D2 | G2GD G2B2 |d6 Bc | Observera att tonen D och tonen d ligger i olika oktaver och att tonen G2 är dubbelt så lång som G.


ÄLDRE VERSION ----------------------

Det händer mycket på området 'Noter på nätet' nuförtiden. Under hösten sjösattes Visarkivets ambitiösa sajt med inskannade notsamlingar och spelmansböcker och nu är det dags för nästa nyhet, nämligen den svenska folkmusiknotwikin Folkwiki.se. En wiki är en webbsida där användarna är de som bidrar med materialet och där vem som helst kan redigera och utveckla innehållet. Wikipedia är den mest kända wikin och har på kort tid blivit ett imponerande uppslagsverk med förvånansvärt hög kvalitet med tanke på de fria formerna. Folkwiki är ett liknande projekt med ambitionen att bli en värdefull resurs för svenska folkmusiker, med noter över hela den svenska folkmusikrepertoiren!

Folkwiki använder sig av ett notformat som heter abc och är utvecklat av folkmusiker från de brittiska öarna. Formatet gör det möjligt att enkelt skriva noter i vanligt textformat. Wikimotorn omvandlar sedan denna abc-kod till såväl notbilder som lyssningsbar midimusik. En stor fördel med abc är att formatet är fritt och det finns åtskilliga bra noteringsverktyg som kan laddas ned gratis. En annan fördel är att formatet är väl lämpat för olika former av dataanalys. Redan idag finns möjlighet att söka efter låtar utifrån fraser i godtycklig tonart. Många är väl vi som fått en låt på hjärnan och undrat vad det är för något. Med Folkwiki finns hopp om hjälp för detta irriterande I-landsproblem!

En viktig skillnad mellan t ex Visarkivets webbsidor och Folkwiki är att de förra syftar till att tillgängliggöra folkmusikens källmaterial medan den senare snarare kommer att spegla den repertoar som verkligen spelas ute i buskarna - eftersom det är användarna själva som bidrar med noter. I skrivande stund finns 136 låtar i wikin men förhoppningen är att detta skall växa exponentiellt i takt med att fler användare hittar sajten. Det finns också en förhoppning om att användarna bidrar med stämmor och arrangemang, vilket kan vara till stor nytta för de som gärna spelar stämmor men ännu inte bemästrat konsten att knåpa ihop dem.

I framtiden kommer wikin att fortsätta utvecklas ytterligare och det finns redan många intressanta idéer. Kanske kan man skapa ett system som automatiskt jämför olika varianter av låtar och visar dessa som länkar. En annan idé är att göra det möjligt för besökare på sidan att registrera sin repertoir och utifrån det skapa låtstartsdokument - notöversikter med de första takterna i varje låt - automatiskt samt matcha repertoiren med spelkamrater.

Initiativtagare till Folkwiki är undertecknad och Erik Ronström. Nils Liberg med flera har också bidragit väldigt mycket till projektet i senare skede.

Jon Magnusson

Ändrade litet formuleringar. Hoppas att det blev bättre än innan - känn dig fri att ändra tillbaka annars. Angående jämförelsen med visarkivets sidor så kanske man borde framhålla att Wikin ger större möjlighet att kategorisera, ordna och bläddra i materialet och underlättar för användare att hitta nya intressanta låtar. Det här med att matcha repertoirer låter för övrigt som en väldigt intressant idé. Det vore t ex. spännande att se vilka andra personer som har liknande repertoir och vad de har på sina listor som man själv saknar. Ett bra sätt att hitta nya låtar. Men det krävs förstås att man uppnår en kritisk massa i användarantal innan det börjar bli användbart. /Nils

Om man kan få lite layout av spelmannen så tror jag att det kunde vara bra om man fick möjlighet att lyfta ut två faktarutor ut texten.. Om man hade två rutor med "Vad är en Wiki" och "Vad är ABC", så skulle själva löptexten bli mycket mindre teknisk och mycket mer läsbar och intressant för gemene folkmusiker... / Johan

Bra idé, jag kan höra med dem. Tidigare när jag skickat artiklar har det varit tombola. Har inte ens blivit informerad om att artikeln tagits med /Jon

Enligt Peter Ahlbom får vi gärna komma med ett layoutförslag. Gärna så tidigt som möjligt. Nån som känner sig manad? Nagelfar gärna texten mer.

Är det här samma version som du skickade ut som PDF? Vilken är den senaste? Kan man lägga faktarutorna här på sidan (som egna stycken om layouten är svår, det är texten som är viktig). En annan grej jag tänkte på är att man kanske ska nämna att man kan ladda upp noter i andra format; att wiki-konceptet är väl lämpat att delegera konvertering till oss insatta. Man vill inte skrämma bort folk med farlig ABC-kod. / Johan

En annan grej kanske skulle vara att lyfta fram ett exempel för att visa på användningsområden. T.ex. tycker ju jag att vi ska göra en sida för "låtar som vi lärde ut på ensemblekursen i Hovra 2008", för de som gick där och andra. Detta kan man ju peka på som ett konkret exempel, och länka till. [kursen kommer ju att ha varit när detta publiceras]. Om vi bara bestämmer vad den sidan ska heta så kan vi ju skriva det i artikeln, och vänta med att lägga till materialet tills kursen har varit. / Johan

Bra idé att promota låtsamlingar för olika grupper etc. Hur promotar man abc som format utan att skrämma bort folk? /Jon

Ändrade en felstavning och lite formuleringar, och så ändrade jag, för konsekvensen titeln på abc-rutan till en fråga, och tog bort punktlistan i wiki-ritan.. Som alltid: feel free att ändra tillbaka! Det jag menade med att inte skrämma bort folk tyckte jag blev bra efter att ni lagt till att man kan ladda upp i andra format och låta nån vänlig själ göra det åt en. Nu tycker jag att allt ser bra ut!

RFoD - Owe tipsade om att man borde kunna skicka samma artikel till RFoDs tidning Folkmusik och dans också.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Meta/Artikelf%c3%b6rslagSpelmannen
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31