Från FolkWiki

Meta: De 30 senast tillagda låtarna

Det finns för närvarande totalt 4359 låtar i wikin!

Här är de senast 30 tillagda:

Brännvinspolska (SvL Skåne 1239) efter Jöns Andersson Ryberg
Springvals från Alvesta (SmM II:122)
Vårresa med slupen Kubikenborg
Polska efter NN
Polska ur Petter Dufvas notbok
Polska från Linsell (Måndrömmen)
Haralds polska, av Jonas Åkerlund
Strömsunds Valsen
Polska efter Karl Salomonsson
Kindbopolska
Älgpolskan
Pellikvalsen efter C-J Björklund
Bouncing Matilda
Polonisse
Syper oss fulla de gör vi så sällan efter Olga Svensson, f. 1899
Full fart i Bjälkhults kök
Polska efter Johannes Nord
Menuett ur Sven Donats notbok (Ma5-82)
Skänklåt till Bibbi
Vals till Mors dag
Sannas Polska
Vals till Lisa
Lill-Anders gånglåt
Sjöholms hambo
Östraby Trollskan
Bjälkhultsvalsen
Slängpolska vid Ölikebäck
Ola Nes' Reinlender efter Sigurd Fjeldstad
Mårten Häggs Vals
Polska efter Munter Johan (SvL Jämtland 202)

Här kommer en av alla övriga slumpvis vald:

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Meta/Senaste10
Sidan senast ändrad 2019-02-04 21:08