Från FolkWiki

Meta: De 5 senast tillagda låtarna

Schottis efter Hans-Uno Hansson (SmM V:27)
Poloneisse ur Magnus Theorins notbok (SmM I:263)
Polska ur Sven Donats notbok (Ma5-174)
Walts "Walts kallad Kortelljang" nr 22 ur FMK M 107
Brudmarsch efter fadern (SvL Västergötland 211)
Hämtad från http://www.folkwiki.se/Meta/Senaste5
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31