Från FolkWiki

Musik: Västgötapolska

LandskapVästergötland
LåttypPolska
TonartG
KällaEfter N N
Abc-uppteckningABC Eva Zwahlen 2011-01-08
AnteckningarBeskrivning av svenska folkdanser:
År 1906 fanns i Göteborg en förening "Norden", som till en större festlighet önskade få en ny folkdans på programmet, enär man ansåg att likaväl som det fanns en östgötapolska, kunde det väl också finnas en Västgötapolska. Fru Lotten Åström, Selinders elev, fick i uppdrag att komponera en dans, vilken måste sägas återspegla något av Selinderska danskonsten.
Marschen finnes ej i Svenska Folkdanser.
Vstgtapolska

"Västgötapolskemelodins" proveniens.

Melodin till Västgötapolskan är sannolikt hämtad ur "LEKSTUGAN Gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom Sällskapet Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm", Abr. Hirschs förlag, Stockholm. Förlagsnummer 2237 (= år 1897), s. 18. I första utgåvan av Svenska Folkdanser utgivna av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, 1923, har man tagit med melodin – dock med märkbara förändringar i notbilden. Själva uppteckningen av melodin finns i Axel Österlöfs kapsel i SFV:s arkiv. Melodin uppges där vara en hambopolska (dvs en åttondelspolska) och kommer från Leksand. Det är möjligt att det är Österlöf själv som upptecknat polskan, men det finns ingen anteckning vem han har fått den ifrån. Samma polska finns också upptecknad av Leffler 1919, efter P.A. Pettersson, Sollefteå, samt inspelad av Arvid Sandberg & Sven Berglund i Sävast 1966 (hos Sv. Visarkiv). (Marschen har ingen anknytning till melodin!)

LandskapVästergötland
LåttypPolska
TonartG
UppteckningBeskrivning av Svenska Folkdanser Del 1 Nr 119
Abc-uppteckningBengt Ohlson
http://runeberg.org/folkdans/besk/0278.html
"Sv Folkdanser Del 1 119. Västgötapolska 2"
Vstgtapolska

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Musik/1755
Sidan senast ändrad 2023-08-18 02:55