Från FolkWiki

Musik: Polonäs i D efter Conrad Sandsten (Skräddarepolska)

LandskapNärke
LåttypPolonäs
TonartD
UppteckningConrad Sandstens notbok
SMUS - katalog M170 bild 19 (näst längst ned t.v.)
Jämför SMUS - katalog M170 bild 25 (längst ned t.h.)
Jämför SMUS - katalog Upprop 22 bild 129 och bild 131 upptecknade av Karl Petter Leffler - Polska efter Olof Petter Sundvall och "Fackeldansen".
Jämför SMUS - katalog Ma1 bild 12 nr 33 ur Pehr Anderssons notbok
Jämför SMUS - katalog Ma10 bild 24 nr 180 ur Sam Wåhlbergs notbok
Jämför SMUS Ma18 bild 6 nr 12 och bild 7 nr 17 ur Lars Larssons notbok
Jämför SMUS - katalog M8 bild 5 efter Pehr Mårtensson
Jämför SMUS - katalog M132 bild 5 nr 2 ur Anders PlanMarcks notbok
Jämför SMUS - katalog M93 bild 20 nr 35 efter Andreas Grevelius
Jämför SMUS - katalog MMD67 bild 22 nr 42 ur Johan Erik Carlssons notbok
Jämför SMUS - katalog Ma4 bild 30 nr 120 ur Kumlins notsamling
Jämför SMUS - katalog Ån1 bild 50 nr 86
Jämför SMUS - katalog MMD66 bild 108 nr 105
Jämför SMUS - katalog MMD68 bild 4 nr 1
Jämför SMUS - katalog Ma7 bild 31 nr 88 efter Andreas Dahlgren
Jämför SMUS - katalog M41 bild 5
Jämför SMUS - katalog M46 bild 13 nr 36 ur Nils-Johan Nybergs notbok
Jämför SMUS - katalog M126b bild 34 nr 205
Jämför SMUS - katalog M30a bild 7 nr 21 och bild 12 nr 36
Jämför SMUS - katalog M33a bild 8 nr 32
Jämför SMUS - katalog M182 bild 40 andra uppifrån ur Fredric Lindgrens notbok
Jämför SMUS - katalog MMD20 bild 6 nr 5 ur Johan Anderssons notbok
Jämför SMUS - katalog MMD63 bild 5 nr 33 ur Anders Perssons notbok
Jämför SMUS - katalog Hs12 bild 12 nr 21
Jämför SMUS - katalog Ma6 bild 88 efter Petter Dufva
Källaefter Conrad Sandsten
Abc-uppteckningNils L
AnteckningarJämför Sexdregasamlingen del 1, nr 52.
Polons i D efter Conrad Sandsten
Hämtad från http://www.folkwiki.se/Musik/2392
Sidan senast ändrad 2014-03-14 12:59