Från FolkWiki

Musik: Svingedans 1 efter Henrik Hallgren (variant av "Alla kineser äter med pinnar")

LandskapSkåne
LåttypSvingedans
TonartG
Uppteckningefter band inspelat 1968 av Reinhold Andersson
Abc-uppteckningÅke Persson 2013-10-16
Svingedans 1

Andra/sista gången spelade Hallgren enkla repriser och varierade andra reprisen så här:

Bindningarna är Hallgrens. Hallgren tycks spela konsekvent med ett stråk per taktdel och bindningar låter då mer som upptakter och förslag till tonerna. Det kan dock vara svårt att hitta och hänga med i det stråkmönstret utifrån de utskrivna bindebågarna. Pedagogiskt kanske man då kan ha hjälp av att träna låten så här:

med konsekvent ett stråk per taktdel genom hela låten, så här:

Inspelningen med Hallgren: http://skanefolk.se/lattyper/mp3/HallgrenSvingedans1.mp3

Hallgren är född 1875 och var 92 år vid inspelningstillfället 1968. Han spelade mycket till dans i sin ungdom när han var i 20 årsåldern, 1897-98. "Svingedans förekom för det mesta 5-6 ggr på en kväll men de dansade till kl 2".

Hallgrens spelspelsätt är lätt och luftigt med ett stråk per taktdel och med förslag på tonerna. Trots Hallengrens höga ålder är tanken klar och spelet rent och omsorgsfullt och man hör tydligt en rytmisk indelning i dessa svingedanser som han här spelar ännu efter 50-60 år. Tempot håller han också tämligen konstant, runt 125.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Musik/3100
Sidan senast ändrad 2013-10-17 10:57