Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Kverulantens visa

Musik.3914 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2018-05-26 08:47 av Nils Pettersson -
Tillförd rad 4

R: Sång

2018-05-26 08:46 av Nils Pettersson -
2018-05-26 08:43 av Nils Pettersson -
Ändrade rader 4-5 från

C: Uppsnappad av en förbipasserande illitterat och tondöv bondknodd O: Nils Pettersson, Billinge, Skåne

till:

C: Nils Pettersson O: Billinge, Skåne I: Uppsnappad av en förbipasserande illitterat och tondöv bondknodd

2018-05-26 08:39 av Nils Pettersson - "Kverulantens visa"
Tillförda rader 1-29

(:music:) X: 1 T: Kverulantens visa C: Uppsnappad av en förbipasserande illitterat och tondöv bondknodd O: Nils Pettersson, Billinge, Skåne M: 6/8 L: 1/8 K: C G | "C"C2 C "C7"E2 E | "F"FFF "Dm"AAA | "G"G2 G "G7"F2 F | "C"E3 z2 G | w: 1.~Va' f\-n ska al-la u-de po lan-ned, om som-mar'n e di här. När w: 2.~Po fi-ra hjul drar sta-bo-na runt o di tar de en-te nätt. Så w: 3.~Di slu-ta me di jarn-skod-da hjul-en, o buss går en-te tätt, så w: 4.~Nu kan man tro att allt mest e skit men då fat-tar ni mig fel! Jag "C"C2 C "C7"E2 E | "F"F2 F "Dm"A2 A | "G"GGG "G7"F2 D | "C"C3 z3 | w: vin-tern stun-dar syns di en-te, då e di en-te där. w: ö-gen far ad äng-en ud o man bler ju rent-å trett. w: ska man nån-stans kom-ma ud, dan in-nan man far mest rätt. w: e rätt nöjd nå'n li-den stund, då kän-ner man sig så hel. "C"ccc GGG | "F"AAA "C"G3 | "G"DDD "G7"DEF | "C"E3 z2 G | w: Flu-or de har vi, o o-gräs där-te', bre-band vi hör ta-las om. Men w: En gång vi cyk-la po tven-ne hjul bort, se'n så vi cy-kla-de him. Men w: Him vill man gar-na få kom-ma i-gen, o-ron dar bor-ta e svår. Så w: Fort det går ö-ver o se'n e vi där, gnäl-led det bor-jar i-gen. Så "C"ccc GGG | "F"AAA "C"G z G | "G"DDD "G7"DED | "C"C3 z3 |] w: kväl-len e grann å når ving-en tar i, då får man ju rent tän-ka om. w: de va så län-ge-sin så ing-en minns, fast då va de' mer tjo o tjim. w: lätt-na'n o gläd-jen e o-sa-lit stor, når re-san den him-ad se'n går. w: al-la di kal-lar en o-skä-ligt for den dar-ning-a kver-u-lan-ten! (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2018-05-26 08:47