Från FolkWiki

Notböcker: Finlands Svenska Folkdiktning VI A1 Äldre dansmelodier

Se http://www.sls.fi/folkdiktning/

"Finlands svenska folkdiktning består av 21 volymer äldre finlandssvensk folktradition. Detta omfattande verk innehåller alla folkloristiska materialtyper som har samlats in i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Den första digitaliserade volymen med de äldre spelmanslåtarna, d.v.s. menuetterna, polskorna och polonäserna, är nu tillgänglig för alla.

Dyk in i musikens värld och forska fram på vilka orter Djävulspolskan spelades, vem sockenskräddaren Gustaf Bohm var och hur många uppteckningar Otto Andersson gjorde!"

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/%c3%84ldreDansmelodier
Sidan senast ändrad 2011-11-23 09:33