Från FolkWiki

Notböcker: 19 Norrlandspolskor

Samlade och satta för piano av Jakob Adolf Hägg, nedtecknade mellan ca 1895 och 1911.

Ingår i kategorin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/19NorrlandspolskorSamladeOchSattaF%c3%b6rPianoAfJakobAdolfH%c3%a4gg
Sidan senast ändrad 2015-10-11 17:01