Från FolkWiki

Notböcker: 21 Bjuråkerspolskor samlade och satta för piano af Jakob Adolf Hägg

Nedtecknade mellan 1895 och 1898 då Hägg efter sjukdomstiden bosatte sig i Hälsingland.

Ingår i kategorin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/21Bjur%c3%a5kerspolskorSamladeOchSattaF%c3%b6rPianoAfJakobAdolfH%c3%a4gg
Sidan senast ändrad 2015-10-09 22:02