Från FolkWiki

Notböcker: 57 Låtar efter Byss-Kalle

En samling låtar efter nyckelharpsspelmannen Byss-Kalle, Älvkarleby utgiven av Uplands Spelmansförbund och sammanställd av Olof Andersson. De inledande sidorna innehåller information om Byss-Kalle, låtarna och källorna. Rekommenderas för den som vill veta mer. Notsamlingen innehåller även andrastämmor som av upphovsrättsliga skäl inte kan återges här.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/57L%c3%a5tarEfterByss-Kalle
Sidan senast ändrad 2015-11-03 21:08