Från FolkWiki

Notböcker: Anders Larssons Notbok (1810, 1813)

Anders Larsson (1767-1822) var mjölnare och drev kvarn i både Backa och Storfors i Östra Ryds socken. Skall inte sammanblandas med sin namne från Sexdrega. Larsson signerade notbokens försättsblad både 1810 och 1813. Han nämner att den rätteligen tillhör honom. Däremot är det oklart om han själv skrivit större delen eller ens någon av melodierna. I boken finns flera olika handstilar som antyder att den nedtecknats av olika personer. I den bouppteckning som upprättades efter hans död nämns heller inga instrument.

- Originalet av samlingen: http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=en&katalogid=M+189&bildnr=00003

- Mer om Larssons vara eller inte vara som kompositör av melodierna: http://www.ostgotaspel.se/ostgotaspel/osg_2002_04.pdf

- Sorteringen blir lite underlig, men huvudproblemet är ju att samlingen är sorterad först efter tonarter och sedan efter nummer. Vid en sökning på Anders Larsson sorteras låtarna i bokstavsordning /Martin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/AndersLarssonsNotbok
Sidan senast ändrad 2013-10-02 20:29