Från FolkWiki

Notböcker: Andreas Hööks Notbok

Ingår i kategorin

Handskrift efter , som var stadsmusikant i Jönköping i början av 1700-talet. Handskriften är daterad 1718.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/AndreasH%c3%b6%c3%b6ksNotbok
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:53