Från FolkWiki

Notböcker: Polskor och Högtidsstycken från Gotland

Notsamling med 73 gotlandslåtar utgiven 1879–80. Kallas allmänt "Bagge" då den gavs ut på Julius Bagges förlag. Många av de mest populära gotlandspolskorna finns med i samlingen.

Hela samlingen finns återgiven i faksimil längst bak i Gutalåtar, vilket gör den relativt lättillgänglig.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/Bagge
Sidan senast ändrad 2016-03-25 07:05