Från FolkWiki

Notböcker: EÖ

EÖ = Einar Övergaards folkmusiksamling, upptecknad c:a 1892-1904 bearbetad och utgiven av Märta Ramsten, Svenskt visarkiv

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/E%c3%96
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:53