Från FolkWiki

Notböcker: Gutalåtar

En samling av gotlänska låtar, upptecknade av Svante Pettersson (1911-1994). Boken är utgiven på Wessmans musikförlag 1988 och består av två delar, en med noter och en med kortare biografier över de spelmän efter vilka låtarna är upptecknade.

Samlingen omfattar även ett faksimiltryck av "Polskor och högtidsstycken från Gotland", en äldre samling utgiven på 1880-talet.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/Gutal%c3%a5tar
Sidan senast ändrad 2015-11-03 21:14