Från FolkWiki

Notböcker: Kumlins notsamling

Notsamling som tillhört fältmusikanten vid Nerikes Regimente Nils Bergdahl (1813-1887). Insänd till folkmusikkommissionen av C.H. Kumlin. Vem som skrivit noterna är oklart varför hänvisningar på smus.se använder beteckningen "Kumlin" snarare än att hänvisa till Nils Bergdahl. Därför kallas noterna även här för "Kumlins notsamling".

Se noterna på smus.se.

Sidan ingår i kategorin Närke

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/KumlinsNotsamling
Sidan senast ändrad 2012-08-29 11:49