Från FolkWiki

Notböcker: Notbok 1832 Från Sörmlands Museum

I Sörmlands museums samlingar finns en intressant handskrift med 57 polonesser - det vi idag kallar slängpolskor. Häftet är daterat 1832 och det är ordentligt använt. Titelsidan och de första arken saknas, de numrerade låtarna börjar med nr 7. Häftet saknar även några blad i mitten varför nr 35-45 inte finns. Nr 4 är skriven bland de högre numren (senare skrift?). Vi vet inget om samlingens ursprung. Se mer här.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/Notbok1832Fr%c3%a5nS%c3%b6rmlandsMuseum
Sidan senast ändrad 2017-07-06 23:29