Från FolkWiki

Notböcker: Salomon Carlstedts Notbok

Ingår i kategorin

Handskrift efter Salomon Carlstedt, Karlskrona, Blekinge. Notboken finns på Smus som M167 och är daterad till 1813.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/SalomonCarlstedtsNotbok
Sidan senast ändrad 2017-08-15 06:41