Från FolkWiki

Notböcker: Sexdregasamlingen del 1

Sexdregasamlingen är en notsamling från slutet av 1700-talet som hittades på gården Lalarp i Sexdrega socken i Västergötland. Låtarna i del ett är efter Johannes Bryngelsson (1758-1806) och består av 160 melodier. Se Svenskt visarkiv: http://carkiv.musikverk.se/www/fore2020/sexdregasamlingen_Ma_12bb.pdf

Nytrycket av notsamlingen är utgiven av Kindsgillet, Göteborg.

Låttips: 16, 18, 46, 130, 154, 158, 158

Se även Sexdregasamlingen Del 2 och Sexdregasamlingen Del 3

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/SexdregasamlingenDel1
Sidan senast ändrad 2021-08-12 12:46