Från FolkWiki

Notböcker: Sexdregasamlingen del 3

Del 3 av sexdregasamlingen består av låtar hämtade från lösa blad från notsamlingen från Sexdrega, Västergötland. Notbladen är av varierande ålder. Något är märkt med årtalet 1720 och ett annat bär Johannes Bryngelssons (1758-1806) namn.

Nytrycket av notsamlingen är utgiven av Kindgillet, Göteborg.

Se även Sexdregasamlingen Del 1 och Sexdregasamlingen Del 2

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/SexdregasamlingenDel3
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:53