Från FolkWiki

Notböcker: SkånesSpelmansförbund

Skåne Spelmansförbunds arkiv omfattar: Carl Eric Berndts samlingar (CEB), Reinhold Anderssons samlingar (RA) och egna samlingar (SkSpF).

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/Sk%c3%a5nesSpelmansf%c3%b6rbund
Sidan senast ändrad 2012-03-20 17:33