Från FolkWiki

Notböcker: Spelmannen Aug. Strömbergs kompositioner

"Spelmannen Aug. Strömbergs kompositioner. Folkmusik. Kronobergs län."

Detta står på etiketten till nothäftet som innehåller 30 numrerade låtar av August Strömberg, Jät. Häftet har återutgivits i faksimil av Smålands Spelmansförbund.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/SpelmannenAugStr%c3%b6mbergsKompositioner
Sidan senast ändrad 2017-08-12 08:21