Från FolkWiki

Notböcker: Sven Johnssons notbok

På framsidan av notboken står "Violino Primo, Sven Johnsson". Boken är funnen i Mörrums hembygdsförenings samlingar. För tillfället vet vi inte mer om vem Sven Johnsson var men med tiden kanske det framkommer. I Blekinge spelmansförbunds regi håller vi på att gå igenom noterna och renskriva en del av dem.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/SvenJohnssonsNotbok
Sidan senast ändrad 2018-01-09 19:37