Från FolkWiki

Notböcker: Traditioner av Svenska Folkdansar

Ingår i kategorin

Vår äldsta samling tryckta instrumentala dansmelodier från år 1814-1815. Se Häfte 1, Häfte 2, Häfte 3, och Häfte 4.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/TraditionerAvSvenskaFolkdansar
Sidan senast ändrad 2012-05-23 13:06