Från FolkWiki

Notböcker: Traditioner av Svenska Folkdansar, Häfte 4

Ingår i kategorin

Del tre av Traditioner av Svenska Folkdansar - vår äldsta samling tryckta instrumentala dansmelodier. Tryckt 1815. Se även Häfte 1, Häfte 2 och Häfte 3.

Pianokomp och ackord som finns med i originaluppteckningen är inte medtagna i dessa noter. Den som är intresserad av det, se Mutopia Project - Traditioner af Swenska Folk-Dansar.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/TraditionerAvSvenskaFolkdansarH%c3%a4fte4
Sidan senast ändrad 2012-08-01 22:07