Från FolkWiki

Notböcker: Vetlandasamlingen

Vetlandasamlingen finns på SMUS som M39. Den finns bara i en avskriven form, avskriften gjordes av Axel Boberg 1917. Samlingen innehåller 50 melodier, förmodligen nedtecknade någon gång vid mitten av 1800-talet.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Notb%c3%b6cker/Vetlandasamlingen
Sidan senast ändrad 2017-08-22 12:51