Från FolkWiki

Personer: August Medin (Necken)

Ingår i kategorin .

August Medin (Necken) född i Svenljunga, Västergötland (1834-1897). Bygdespelman, kompositör och upptecknare, till yrket skomakare.

Sitt smeknamn fick han efter att han nickade (dialektalt: necka) för att markera takten i låtarna när han spelade.

För mer info se Wikipedia

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/AugustMedinNecken
Sidan senast ändrad 2013-03-03 11:31