Från FolkWiki

Personer: Carl Gustaf Tullberg

Ingår i kategorin .

Carl Gustaf Tullberg (1795-1822) kom från Nöbbele socken i Småland, var som ung handelsbokhållare i Karlskrona, gjorde militär karriär men blev sedan en legendomspunnen mästertjuv och slutligen skjuten av ett folkuppbåd.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/CarlGustafTullberg
Sidan senast ändrad 2015-06-11 19:32