Från FolkWiki

Personer: Carl Sved

Ingår i kategorin .

Carl Sved (1843-1921), spelman från Delsbo i Hälsingland. Läs mer på wikipedia.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/CarlSved
Sidan senast ändrad 2013-03-16 03:53