Från FolkWiki

Personer: Johan Christian Blomgren, Hässlunda, Skåne (1800-1860)

Ingår i kategorin .

Johan Christian Blomgren föddes i Hässlunda, Skåne år 1800 och övertog 1836 organisttjänsten där efter sin yngre bror . Johan Christian dog 1860 av ”Qväfning genom födoämnenas tryck å luft - strupen”, som det står i kyrkboken.

Källa: Runtenom Nr 1/2005, Skånes Spelmansförbunds medlemstidning

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/JohanChristianBlomgren
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54