Från FolkWiki

Personer: Johan Lundin (1849-1929)

Ingår i kategorin .

Johan Lundin levde åren 1849 – 1929. Bodde först i Läby, Björklinge socken. 1887 flyttade han till Funbo, där han var verksam som lanthandlare, sockenpolitiker och spelman.

Han finns med i SvL Uppland och har dessutom efterlämnat tre st. nothäften: "1sta, 2dra och 3je samlingen dansmusik".

Se vidare på smus.se.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/JohanLundin
Sidan senast ändrad 2012-08-06 08:24