Från FolkWiki

Personer: Karl Rickard Ahlberg

Ingår i kategorin .

Filspelman född 1887 i Husby socken i Oppunda härad i Södermandland. Mer utförlig om spelmannen på smus.se

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/KarlRickardAhlberg
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54