Från FolkWiki

Personer: Ola Olsson

Ingår i kategorin .

Ola i Skarup (1823 - 1888) är utan tvivel den mest kände spelmannen från Blekinge under 1800-talet. Spelmän från andra landskap talade om Spel-Ola från Blekinge. Han spelade både fiol och klarinett. Han förde dagbok där man kan följa olika händelser ur hans liv. Efter honom finns ett antal spelböcker bevarade.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/OlaOlsson
Sidan senast ändrad 2015-06-10 22:00