Från FolkWiki

Personer: WilhelmGelotte

Wilhelm Gelotte (1859-1950) var en uppländsk storspelman på fiol och klarinett i Skutskär. Läs mer på Uplands Spelmansförbunds hemsida.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/WilhelmGelotte
Sidan senast ändrad 2012-07-18 14:57